dr. Ördög János szülész-nőgyógyász gondolatai a vízről

A klóros víztől a tiszta vízig

„A nő a terhességgel, vajúdással és a szüléssel szó szerint szemlélteti az örök érvényű tételt, hogyan alakul át az energia anyaggá”
- Caroline Myss

ordogjanos1 smMintegy másfél évszázada még a klóros víz – mint fertőtlenítő szer – mentette meg az anyák életét a gyermekágyi láz pusztító fertőzésétől. A klór, ha kisebb mennyiségben is, de mindmáig megmaradt az ivóvizünkben a kórokozók távoltartására – mindannyian tudjuk, milyen alattomos káros mellékhatásokat okozva ezzel a szervezetben és annak ellenálló képességének romlásában.

Mára eljutottunk odáig, hogy egyedül a teljesen TISZTA VÍZ az, amit emberi fogyasztásra ajánlunk. És a mai szennyeződésektől teli környezetben, legyengült, elsalakosodott, elsavasodott szervezetünk miatt az anyák és magzataik egészségének megőrzője lehet.

A TISZTA VÍZ biológiai értékét sokan és szerteágazóan fogalmazták már meg.
Én most szülész orvosként – biofizikai ismereteimet is latba vetve – kísérlem meg a víz terhességre és a leendő utódokra gyakorolt hatását kihangsúlyozni.

27 évet eltöltve ebben az egyébként sikerélményekkel teli szakmában hamar szembesültem sok, az egyetemen tanult ismereteimmel magyarázhatatlan, megoldhatatlan problémával. Ilyen többek között a meddő házaspárok rohamosan növekvő száma, az életképtelen, elvetélt terhességek szaporodása, az életképes magzatok érthetetlen, váratlan elhalása és a bölcsőhalál problematikája, vagy a minden orvosi igyekezet ellenére sem csökkenő koraszülöttség, méhen belül sorvadás és fejlődési rendellenességek előfordulása. De feltűnő az is, hogy már a csecsemők és gyerekek körében is egyre nő a hajlam az allergiára, immunbetegségekre.
Kerestem és megtaláltam a mélyebb és újabb összefüggéseket az élő szervezet működésében és az évek során sikerült egy új, fogamzásra való komplex felkészülési módszert kidolgozni, amivel minden eddiginél kedvezőbben befolyásolhatók a fenti termékenységi, terhesség alatti és szülés körüli szövődmények, megkönnyíthető a szülés, és egészségesebb utódok születhetnek.
Az elmúlt 12 évben ennek a holisztikus családtervezési módszernek a megismertetését talán a legfontosabb feladatomnak tartottam. Tapasztalataimat most igyekszem Önökkel is röviden megosztani.

A holisztikus családtervezés lényege

ordogjanos2 smTerhesség előtt álló pároknál keressük azokat az eddig ismeretlen, vagy elhanyagolhatónak hitt külső, belső, testi-lelki, fizikai és kémiai tényezőket, melyek külön-külön, vagy még inkább együttesen képesek akár az ivarsejtek keletkezése során, akár a terhesség ideje alatt az ismert problémák előidézésére.

Az újonnan megismert okok egy része kiküszöbölhető, más részét pedig új módszerekkel korrigáljuk – kedvezően befolyásolva így a befolyásolhatatlannak hitt szülészeti problémákat.

A szervezet működésének elektro-fiziológiája

ordogjanos3 smEhhez azonban igénybe kell venni az orvostudományban alapvetően új szemléletű és módszerű, úgynevezett biofizikai orvosi elméletet és gyakorlatot.
Ez az új tudományos módszer megváltoztatja az élő szervezetről alkotott eddigi nézeteinket: a legmodernebb mikro-elektro-magneto diagnosztikával mérhetővé váltak a testünkben zajló finom fizikai kölcsönhatások és tetten érhetővé a rejtett működési zavarok. Segítségével képesek vagyunk magyarázatot adni az élet lényegére, a kóros elváltozások hátterére és ez által többek között a VÍZ szervezetünkben betöltött valódi szerepére is.
A biofizika legújabb felfedezése: a biokémiai folyamatokhoz képest elsődleges energetikai és információs életjelenségek minden eddiginél fontosabb szerepet játszanak szervezetünk működőképességében és magasabb rendű szabályozásában.
Eszerint a világon csak nem túl régen ismert biofizikai orvosi elmélet és gyakorlat szerint az emberi reprodukció körüli nehézségeket előidéző elsődleges okok is a tartós hatású, extrém alacsony erősségű elektromágneses jelenségek és a mikrodózisú kémiai ártalmak között keresendők és orvosolandók.

Számos ilyen ok határozható meg és küszöbölhető ki az új ismeretek segítségével (lásd a http://www.bioszerviz.hu/ honlapon szereplő publikációk között a „BIO-BÉBI” PROGRAM - Holisztikus családtervezés” c. tanulmányban), de koncentráljunk most csak a VÍZ élettani szerepére a szülészetben.
Biofizikai orvosi szemmel vizsgálva sejtjeink osztódását, differenciálódását, bennük a harmincezernyi egyszerre végbemenő biokémiai reakciót, a fejlődő ivarsejtekben az átörökítendő genetikai információk épségét, később a fejlődő embrió és az újszülött, végül a felnőtt teljes testi, lelki, szellemi egyediségét, képességeit, egészségre, betegségre való hajlamát mind-mind egy eddig számunkra ismeretlen bioenergetikai rendszer és egy biofoton-szintű információs kommunikáció határozza meg.
Eddig ezt nem ismertük, ezzel nem foglalkoztunk. Pedig innen indulnak el betegségeink!
Ezen információk alapján kijelenthető, hogy minden olyan tényező, amely a fogamzást megelőzően a férfi és női ivarsejtek érését, majd az embrió fejlődését – különösen az első 12 hétben – biofizikai értelemben tartósan zavarja, kórokozó tényezővé lép elő!
Egészségmegőrző és betegségmegelőző óvintézkedéseinket tehát már a fogamzás előtt el kell kezdenünk!

Az ivarsejtek és az embrió fejlődését károsító mikrodózisú kémiai és biofizikai tényezők

ordogjanos4 smAz élet kialakulásához és fönntartásához (a szaporodáshoz) alapvetően szükséges a VÍZ jelenléte.
A megtermékenyített petesejt – miközben „kicsírázik” és a benne rejlő öröklött energiából, holografikus információból az élet kibontakozik – a környezetére van utalva, mely önmegvalósításában segíti (vagy gátolja).
A mikro- és makrokörnyezet mennyiségileg és minőségileg legfontosabb alkotóeleme a VÍZ.
Kémiailag meghatározó a sejtközötti folyadéknak, mint vizes oldatnak az ozmolalitása, pH-ja (kémhatása), salakanyag tartalma, fizikailag pedig az energetikai és információs állapota.
A szervezet vízpótlását szolgáló folyadéknak tehát mindenekelőtt igen alacsony sűrűségűnek, semleges pH-júnak, valamint salakanyag-eltávolító hatásúnak kell lennie.
Ezeknek a biokémiai követelményeknek – ahogy ezt számos tanulmányban olvashatjuk – kizárólag a REVERZ OZMÓZISSAL TISZTÍTOTT VÍZ felel meg maradéktalanul.
Egy példa a kötőszöveti salakanyag jelentőségére: a meddő nők méhének és petefészkének kötőszövetében felhalmozódott salakanyag 20-25-szöröse az egészségesekének, így ez nem közömbös a fogamzó képességre, a koraterhességi szövődményekre és a magzati immunállapotra kifejtett negatív hatása miatt.

ordogjanos9 tnAz ivarsejtek és az embrió osztódó, differenciálódó, működő sejtjeit körülvevő vizes oldat (miliő) kémiai és fizikai állapota messzemenően megszabja az ivarsejtek genetikai épségét, az embrionális sejtek működő képességét, végső soron döntően befolyásolja a leendő magzat életképességét, egészségre, betegségre való hajlamát.
A méhen belüli életben (a magzatvízben) eltöltött idő alatt pedig a legmagasabb (közel 1oo %) a fejlődő embrió – később magzat – testének víztartalma! A szervek között is kiemelkedő a központi idegrendszer (agy) vízkészlete.
Nem kell tehát tovább bizonygatnunk, hogy az élet kezdetén mennyire kulcsfontosságú a szervezetbe juttatott VÍZ kémiai és fizikai állapota!
Az új biofizikai ismeretek fényében azonban a kémiai szerep mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a víz rejtett biofizikai képességei!
A VÍZ biofizikailag mint az energiaáramlás egyik fontos tényezője és mint általános információ hordozó és -megjelenítő közeg játszik szerepet életünkben. Az új információk bejuttatásához (alkalmazkodás, tanulás) és a megfelelők rögzítéséhez (egészség, gyógyulás, változás) vízre van szükségünk. Sőt gondolataink és érzelmeink elsődleges közvetítője is a víz.
A víz eme rejtett funkcióinak megértése lehetetlen az új biofizikai ismeretek nélkül.

Az általunk is rendszeresen végzett elektro-akupunktúrás mérések szerint a fogamzó képesség-, illetve a terhesség zavaraival küszködő nők és a terméketlen férfiak kismedencéjére mindenekelőtt a biokémiai folyamatokat irányító bioenergetikai viszonyok hibái (energia-hiány és diszharmónia) jellemzők.
Energetikai állapotunkat éjjel a káros földsugárzások, nappal a negatív gondolatok által kiváltott tartós érzelmek befolyásolják döntően.
Vannak tényezők, amelyek folyamatosan hatnak a sejtműködésekre – ilyen például az elektroszmog, vagy a szöveteket 7o-9o%-ban alkotó VÍZ.

A TISZTA VÍZ jelentősége a holisztikus családtervezésben

A víz fizikai tulajdonságainak ezek szerint nemcsak a naponta kívánatos 2-3 liternyi elfogyasztott mennyisége, és az emberi test ismert igen magas szövet közötti víztartalma miatt, hanem az újonnan felismert energia- és információ- áramlásban betöltött döntő fontosságú szerepe miatt is kiemelt jelentőséget kell tulajdonítanunk!
A szervetlen ásványi anyagot tartalmazó víz energetikája és információtartalma messze nem egyezik meg az intracelluláris víz biofizikai tulajdonságaival - ezért a természetes biokommunikációt, azaz az életfolyamatokat irányító információáramlást zavarják, a sejtek energiaszintjét csökkentik.
A szervezetnek tiszta, szervetlen ásványi anyagban szegény, pozitív energiájú, zavaró fizikai információktól (rezgésektől) mentes, ép térhálós szerkezetű vízre van igazán szüksége!
Fokozottan érvényes a fenti megállapítás a fogamzás körüli viszonyokra!

Ennek az összetett követelményrendszernek tökéletesen csak a REVERZ OZMÓZIS TECHNIKÁVAL TISZTÍTOTT, ENERGETIZÁLT VÍZ felel meg.
ordogjanos6 smA reverz ozmózis technikával tisztított, majd energetizált víz rendszeres fogyasztása az új biofizikai ismeretek alapján feltételezhetően – direkt, vagy indirekt módon – a szervezetben zajló információs, energetikai és materiális jelenségekre egyaránt kifejti jótékony hatását, segít helyreállítani a zavartalan energia- és információcserét a mikro- és makrokörnyezettel.

Egyértelmű, hogy nem elegendő csupán az egészséges utód áhítása, hanem aktívan közreműködnünk is kell annak érdekében!
A családtervezésre készülő pár mindkét tagja számára – elsődlegesen természetesen az új élet befogadására készülő anyai szervezet – a testi- lelki, szellemi egyensúlyba kerülés a végcél. Ez az igazi garanciája a leendő csecsemő egészségének és majdani harmonikus életének!
Az egyensúly elérésében és megtartásában – mint az eddigiekből kiderül – a TISZTA VÍZ-nek igen fontos feladata van.
A kedvező változások mérhetők is a biofizikai diagnosztikus készülékekkel.
Igazolandó a tisztított víz szervezetre gyakorolt energetikai hatását különböző minőségű vizek reaktivitását vizsgáltuk elektro-akupunkturás méréssel. Adataink az elméleti feltételezéseket – a TISZTA, ENERGETIZÁLT VÍZ pozitív energetikai következményeit – látszanak alátámasztani!

Az általunk képviselt holisztikus családtervezésnek is ez a megközelítés szolgál alapjául.

ordogjanos7 smA BIO-BÉBI program fontos elemének tekintjük és – a VÍZ jelentőségét megismerve – már a felkészülési időszakban messzemenően ajánljuk a gyermekvállalásra készülő pároknak a TISZTA VÍZ fogyasztására történő átállást!

Jászberény, 2oo7.október

Dr. Ördög János szülész-nőgyógyász, orvos-természetgyógyász

Bio Szerviz XXI. Biofizikai Orvosi Rendelő

Dr. Ördög János szülész-nőgyógyász, orvos-természetgyógyász

Dr. Ördögné Vecsey Katalin természetgyógyász, addiktológus

5100, Jászberény, Szelei út 11.

Rendelés: munkanapokon 8-12 és 15-18
www.bioszerviz.hu

ordogjnaos8 sm

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: o6-3o/998-1545